Xuất bản và Phát hành

Bayard Việt Nam xuất bản sách theo Hợp đồng xuất bản với Tác giả và Nhà xuất bản.

Độc giả tìm mua sách Bayard Việt Nam xuất bản tại: