Hợp tác xuất bản

Bayard Việt Nam dấn thân cho sứ vụ giáo dục Công Giáo bằng việc nỗ lực tự xuất bản nhiều đầu sách Công Giáo chất lượng và hợp tác xuất bản sách với các tác giả, dịch giả là các linh mục, tu sĩ nam nữ, các chuyên gia giáo dục Công Giáo…qua chuỗi dịch vụ:

  • Thẩm định, biên tập nội dung tác phẩm, đảm bảo tính đúng đắn với Giáo lý Hội thánh Công Giáo.
  • Đàm phán mua bản quyền nguyên tác (sách dịch), hình ảnh và các nội dung có bản quyền.
  • Hoàn thiện thủ tục đăng ký xuất bản trong nước.
  • Tư vấn thiết kế, in ấn và quản trị chất lượng thành phẩm.
  • Truyền thông, phát hành sách.
  • Lưu kho, quản lý và phân phối sách đến độc giả.