Trực thuộc Bayard, công ty truyền thông quốc tế với lịch sử độc đáo hơn 150 năm. Gắn liền với đặc sủng của Hội dòng Augustinô Đức Mẹ Lên Trời (Augustinians of the Assumption), Bayard góp phần tham dự vào sứ mệnh của Đức Kitô và Hội thánh của Người bằng việc phát triển & giới thiệu các giá trị cốt lõi của Kitô giáo đến càng nhiều người có thể.

Được thành lập tại Việt Nam từ năm 2015, cho đến nay, Bayard Việt Nam đã xuất bản hơn 200 đầu sách thuộc các chủ đề đa dạng  dành cho mọi lứa tuổi từ thiếu nhi cho đến người trưởng thành.