YOUCAT CHO THIẾU NHI

86,000 

  • Nguyên tác tiếng Anh: YOUCAT for Kids
  • Dịch giả: Uỷ ban Giáo lý Đức tin, trực thuộc HĐGMVN.
  • Nihil Obstat: Lm Phaolô Nguyễn Thành Sang, Tổng thư ký Uỷ ban Giáo lý Đức tin, trực thuộc HĐGMVN.
  • Imprimatur: Giám mục Phụ tá Gioan Đỗ Văn Ngân, Chủ tịch Uỷ ban Giáo lý Đức tin, trực thuộc HĐGMVN.
  • ISBN: 978-604-61-6431-9
  • Kích thước: 17.4 x 22.5 cm
  • Số trang: 240 trang in màu, bìa cứng
  • Phát hành: 08.2020
  • Nhà xuất bản: Tôn Giáo