THIÊN CHÚA LÀ AI THẾ?

30,000 

  • Nguyên tác tiếng Pháp “Dieu c’est qui? thuộc Collection Le chemin des petits
  • Tác giả: Marie-Hélène Delval & Nathalie Novi
  • Dịch giả: Bayard Việt Nam
  • ISBN: 978-604-61-6483-8
  • Kích thước: 17 x 17 cm
  • Số trang: 36 trang in màu, bìa mềm
  • Phát hành: 2017 – In lần thứ 5: 2022
  • Collection: Truyện tranh Khơi dậy Đức tin