NĂM CA PHÂN TÂM

550,000 

  • Nguyên tác tiếng Pháp: Cinq psychanalyses
  • Tác giả: Sigmund Freud
  • Dịch giả: Bùi Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Thu Hiên, Lê Hoàng Thế Huy và Brigitte Moise-Durand
  • ISBN: 978-604-77-5826-5
  • Kích thước: 16 x 24 cm
  • Số trang: 656 trang trắng đen, bìa cứng
  • Phát hành: 02.2023
  • Nhà xuất bản: Thế Giới