KINH THÁNH CHO THIẾU NHI – Cựu Ước và Tân Ước (Tái bản 2023)

186,000 

  • Nguyên tác tiếng Pháp: “La Bible Pour Les Enfants”
  • Tác giả: Karine-Marie Amiot, Francois Campagnac, Christophe Raimbault, Andre Biénfait
  • Dịch giả: Lm Phêrô Nguyên Hiệu
  • Nihil obsat: ngày 15 tháng 5 năm 2000 tại Paris.
  • Imprimatur: ngày 15 tháng 5 năm 2000 tại Paris.
  • ISBN: 978-604-61-9040-0
  • Kích thước: 16.5 x 21.5 cm
  • Số trang: 248 trang in màu, bìa mềm
  • Phát hành: 2021 – In lần thứ 3: 04.2023
  • Nhà xuất bản: Tôn Giáo