GÀ TRỐNG CLÊ-RÔ VÀ THÁNH PHÊ-RÔ

45,050 

  • Nguyên tác tiếng Pháp: “Clairon, le coq de Pierre”, thuộc Collection La Parole Des Animaux
  • Tác giả: Stéphanie Bordes & Sébastien Chebret
  • Dịch giả: Lm Nguyên Hiệu – Nt Juliette Laporte
  • ISBN: 978-604-61-7763-0
  • Kích thước: 23 x 23 cm
  • Số trang: 36 trang in màu, bìa mềm
  • Phát hành: 08.2022
  • Nhà xuất bản: Tôn Giáo
  • Ngôn ngữ: song ngữ Việt-Anh
  • Collection: Vui học Kinh Thánh