ĐỨC MARIA VÀ NIỀM HY VỌNG

99,000 

  • Nguyên tác tiếng Đức: Maria als “spes nostra, salve”. Erfüllung und Erläuterung des christlichen Glaubens
  • Tác giả: Tu sĩ M. Eugenio NGUYỄN MẠNH Ý, O.Cist
  • Dịch giả: Tu sĩ M. Eugenio NGUYỄN MẠNH Ý, O.Cist
  • ISBN: 978-604-61-9943-4
  • Kích thước: 14 x 21.5 cm
  • Số trang: 208 trang trắng đen, bìa mềm
  • Phát hành: 12.2023
  • Nhà xuất bản: Tôn Giáo