DOCAT – Phải làm gì?

70,000 

  • Nguyên tác tiếng Anh: DOCAT – What to do?
  • Dịch giả: Uỷ ban Giáo lý Đức tin, trực thuộc HĐGMVN
  • Nihil Obstat: Linh mục Phaolô Nguyễn Thành Sang, Tổng thư ký Uỷ ban Giáo lý Đức tin, trực thuộc HĐGMVN.
  • Imprimatur: Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Uỷ ban Giáo lý Đức tin, trực thuộc HĐGMVN.
  • ISBN: 978-604-61-5154-8
  • Kích thước: 13 x 20 cm
  • Số trang: 324 trang in màu, bìa cứng
  • Phát hành: 09.2017 – Tái bản: 05.2020
  • Nhà xuất bản: Tôn Giáo
SKU: 978-604-61-5154-8 Categories: , ,