CON TIN CHÚA TRỜI

38,000 

  • Tác giả: Lm Anphong Nguyễn Công Vinh
  • ISBN: 978-604-4980-64-5
  • Kích thước: 12 x 15 cm
  • Số trang: 104 trang trắng đen, bìa mềm
  • Phát hành: 03.2024
  • Nhà xuất bản: Tôn Giáo