CAN ĐẢM LÊN CON (Tái bản 2023)

68,000 

  • Nguyên tác tiếng Anh:“Words of Encouragement”
  • Tác giả: Daniel Considine S.J.
  • Dịch giả: ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt và Lm Giuse Nguyễn Văn Diễm
  • ISBN: 978-604-61-9824-6
  • Kích thước: 13 x 19 cm
  • Số trang: 192 trang trắng đen, bìa mềm
  • Phát hành: 2022 – In lần thứ 2: 11.2023
  • Nhà xuất bản: Tôn Giáo