BỞI QUYỀN BÍNH NÀO?

110,000 

  • Nguyên tác tiếng Anh: “ By What Authority?: Foundations for Understanding Authority in the Church”
  • Tác giả: Richard Gaillardetz
  • Dịch giả: Lm Giuse Đỗ Nguyên Vũ, SVD
  • ISBN: 978-604-61-7427-1
  • Kích thước: 13.5 x 20.5 cm
  • Số trang: 408 trang trắng đen, bìa mềm
  • Phát hành: 01.2022
  • Nhà xuất bản: Tôn Giáo