BA VUA CHIÊM TINH Gaspard, Melchior và Balthazar Tìm Gặp Chúa Giêsu

41,000 

  • Nguyên tác tiếng Pháp: “Gaspard, Melchior et Balthazar”, thuộc Collection Le chemin des petits
  • Tác giả: Mathilde Paterson & Sébastien Braun
  • Dịch giả: Lm Nguyên Hiệu – Nt Juliette Laporte
  • ISBN: 978-604-61-7969-6
  • Kích thước: 21 x 21 cm
  • Số trang: 28 trang in màu, bìa mềm
  • Phát hành: 11.2021
  • Ngôn ngữ: song ngữ Việt-Anh
  • Nhà xuất bản: Tôn Giáo
  • Collection: Con đường Đức tin