Flip book element

SLC – SỐ 77 – T.08/2024

30,000 

 • Tác giả: nhiều Tác giả
 • ISBN: 978-604-61-9066-0
 • Kích thước: 14.5 x 13.5
 • Số trang: 178 trang in màu, bìa mềm
 • Phát hành: 06.2024
 • Nhà xuất bản: Tôn Giáo
 • Đặt Gói 12 tháng: xin liên hệ Phòng phát hành – 0868 080 504 (có Zalo) trong giờ làm việc.
SKU: 978-604-61-9066-0 Category:
Read more

266 TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG TRONG DÒNG LỊCH SỬ GIÁO HỘI

390,000 

 • Tác giả: Lm. Phêrô Nguyễn Thanh Tùng
 • ISBN: 978-604-61-7896-5
 • Kích thước: 17 x 24 cm
 • Số trang: 368 trang in màu, bìa cứng
 • Phát hành: 05.2024
 • Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Read more

SLC – SỐ 76 – T.07/2024

25,000 

 • Tác giả: nhiều Tác giả
 • ISBN: 978-604-4980-63-8
 • Kích thước: 14.5 x 13.5
 • Số trang: 160 trang in màu, bìa mềm
 • Phát hành: 05.2024
 • Nhà xuất bản: Tôn Giáo
 • Đặt Gói 12 tháng: xin liên hệ Phòng phát hành – 0868 080 504 (có Zalo) trong giờ làm việc.
SKU: 978-604-4980-63-8 Category:
Read more

SLC – SỐ 75 – T.06/2024

25,000 

 • Tác giả: nhiều Tác giả
 • ISBN: 978-604-4980-62-1
 • Kích thước: 14.5 x 13.5
 • Số trang: 192 trang in màu, bìa mềm
 • Phát hành: 04.2024
 • Nhà xuất bản: Tôn Giáo
 • Đặt Gói 12 tháng: xin liên hệ Phòng phát hành – 0868 080 504 (có Zalo) trong giờ làm việc.
SKU: 978-604-4980-61-4-1 Category:
Read more

CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA ĐỨC GIÊSU THÀNH NAZARETH

75,000 

 • Tác giả: Lm Augustino Nguyễn Văn Trinh
 • ISBN: 978-604-61-7591-9
 • Kích thước: 13 x 20.5 cm
 • Số trang: 136 trang trắng đen, bìa mềm
 • Phát hành: 03.2024
 • Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Read more

CON TIN CHÚA TRỜI

38,000 

 • Tác giả: Lm Anphong Nguyễn Công Vinh
 • ISBN: 978-604-4980-64-5
 • Kích thước: 12 x 15 cm
 • Số trang: 104 trang trắng đen, bìa mềm
 • Phát hành: 03.2024
 • Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Read more

SLC – SỐ 74 – T.05/2024

25,000 

 • Tác giả: nhiều Tác giả
 • ISBN: 978-604-4980-61-4
 • Kích thước: 14.5 x 13.5
 • Số trang: 176 trang in màu, bìa mềm
 • Phát hành: 03.2024
 • Nhà xuất bản: Tôn Giáo
 • Đặt Gói 12 tháng: xin liên hệ Phòng phát hành – 0868 080 504 (có Zalo) trong giờ làm việc.
SKU: 978-604-4980-61-4 Category:
Read more

SLC – SỐ 73 – T.04/2024

25,000 

 • Tác giả: nhiều Tác giả
 • ISBN: 978-604-4980-60-7
 • Kích thước: 14.5 x 13.5
 • Số trang: 168 trang in màu, bìa mềm
 • Phát hành: 02.2024
 • Nhà xuất bản: Tôn Giáo
 • Đặt Gói 12 tháng: xin liên hệ Phòng phát hành – 0868 080 504 (có Zalo) trong giờ làm việc.
SKU: 78-604-4980-60-7 Category:
Read more

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.