Bản quyền

Bayard Việt Nam xuất bản sách theo Hợp đồng xuất bản với Tác giả và Nhà xuất bản.Mọi hành vi xuất bản, phát hành dưới bất cứ hình thức, phương tiện nào đều phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bayard Việt Nam.

  • Email: rights@bayardvn.com
  • Hotline: 0868 080 504 ( Zalo)